top-left
top-right

Onze werkwijze


Ot & Sien wil kwalitatieve en verantwoorde kinderopvang bieden. Binnen onze kinderopvang creëren wij een sfeer die er voor zorgt dat de kinderen zich prettig en veilig voelen, vertrouwen hebben in eigen kunnen, voor zichzelf op kunnen komen, respect ontwikkelen voor zichzelf en anderen, zelfstandig zijn en sociaal vaardig. Wij bieden enerzijds ruimte voor de individuele ontplooiing van kinderen, anderzijds wordt er ook aandacht gegeven aan het samen leven en spelen in groepsverband. Dit gebeurt in samenwerking met de ouders, met als basis een open, heldere en eerlijke communicatie.

We respecteren kinderen als mensen met unieke eigenschappen en mogelijkheden. We benaderen kinderen met respect door hun eigenheid te accepteren en in te spelen op hun interesse, emoties en behoefte. Het kind bepaalt mee of we begeleiden, stimuleren of juist wat afstand houden. Elke keer opnieuw, omdat elk kind uniek is. Elk kind mag de wereld ontdekken in zijn eigen tempo en op zijn eigen wijze.

Ons team bestaat uit gediplomeerde pedagogisch medewerksters en regelmatig is er een stagiaire van de opleiding tot pedagogisch medewerksters.