top-left
top-right

Kinderdagverblijf


Ot & Sien biedt voor kinderen van tien weken tot vier jaar hele dag opvang. In het kinderdagverblijf locatie Herenweg 40 hebben wij twee stamgroepen. De Tol, bestaat uit maximaal tien kinderen. De hoepel ,bestaat uit maximaal twaalf kinderen. In het kinderdagverblijf, locatie Herenweg 61b hebben wij twee stamgroepen, De Klomp en De Regenton, beide bestaat uit maximaal 12 kinderen. De inrichting van de ruimte is daarop afgestemd, er is een aparte slaapruimte en een buitenspeelplaats. De groep wordt begeleidt door gediplomeerde pedagogisch medewerksters en regelmatig draait er een stagiaire mee. In deze vorm van opvang werken wij met verticale groepen, dat zijn groepen waar kinderen worden opgevangen van verschillende leeftijden. Wij hebben gekozen voor verticale groepen, omdat kinderen langer bij elkaar en bij een vaste leidster op de groep kunnen blijven. Jonge en oudere kinderen met elkaar omgaan zoals in een gezin. De jongere kinderen leren van de oudere kinderen. De oudere kinderen leren rekening te houden met de jongere kinderen. Broertjes en zusjes kunnen bij elkaar op de groep.

 

Baby’s in onze kinderopvang

Iedereen is uniek. En dat begint al in de babytijd. Als het gaat om slapen, eten en verschonen heeft iedere baby een heel eigen ritme. Wij  houden daar speciaal rekening mee en stemmen dit zo veel mogelijk af op de thuissituatie. Na een tijdje gaat de baby langzaam mee in het ritme van de grotere kinderen. Baby’s houden van regelmaat. Voor heel jonge kinderen is het van belang dat ze vaak dezelfde gezichten zien. Dit zorgt ervoor dat ze zich snel op hun gemak voelen in een nieuwe omgeving. Een baby maakt alles voor het eerst mee. De wereld is één grote ontdekkingstocht. Zowel in het kinderdagverblijf, maar  ook daarbuiten is van alles te beleven.

 

Mentorschap

Alle pedagogisch medewerksters van de groepen hebben een aantal mentorkinderen. De mentor houdt de ontwikkeling en het welbevinden van haar mentorkinderen bij. Ook is zij het eerste aanspreekpunt voor de ouders van dit mentorkind.

Gedurende de plaatsing observeert de mentor uw kind en voert zij met de ouders gesprekken n.a.v. een observatie verslag op de leeftijd van 1, 2 en 3 jaar.

Voor de baby's en jongste kinderen geldt dat de mentor zoveel mogelijk de vaste pedagogisch medewerkster op het kinderdagverblijf is. Dit betekend natuurlijk niet dat zij zich niet over de andere kinderen zal ontfermen.
In de eerste maanden op het kinderdagverblijf geeft dit uw kind de beste kans om zich veilig te hechten en zich vertrouwd te voelen. Het werken met mentorkinderen verstevigt de relatie met de ouders en kind.

Bij de indeling van de mentorkinderen kijken wij naar het aantal dagen dat uw kind komt en welke pedagogische medewerkster daar het beste bij aansluit qua werkdagen. Ruilt uw kind van vaste opvangdagen, dan bekijken wij ook of het mentorschap moet worden overgedragen.

Bij (langdurige) afwezigheid van de mentor worden haar mentorkinderen tijdelijk overgedragen aan één van de andere pedagogische medewerkers.

Met het mentorschap hopen we te bereiken de communicatie nog effectiever te laten verlopen. Een ander voordeel van het mentorschap is meer betrokkenheid met elkaar.

 

Dagelijkse gang van zaken

Ot & Sien sluit, zoveel als mogelijk, aan bij de thuissituatie. De nadruk ligt op het thuis voelen van het kind. De kinderen worden in groepsverband opgevangen, maar er wordt ook met individuele wensen van de kinderen rekening gehouden. Elk kind mag zichzelf zijn, het kind zijn staat centraal. Elke dag kent zijn vaste momenten, vooral voor het eten, drinken en slapen, maar ook hierbij wordt rekening gehouden met de wensen en behoeften van het individuele kind.

Wij verdelen, zo goed als mogelijk, onze aandacht over onze kinderen. Er is spelmateriaal aanwezig afgestemd op het ontwikkelingsniveau van het kind. Spelen staat dan ook centraal in ons kinderdagverblijf. Daarnaast worden er ook actief spel ,materialen en (groeps) activiteiten aangeboden zoals, muziek maken, dansen en puzzels. Wij gaan zoveel mogelijk buiten spelen, waar kinderen in de zandbak kunnen spelen of kunnen fietsen. Ook gaan wij regelmatig wandelen met de bolderkar in het dorp.