top-left
top-right

Groepen


Om de beste zorg te kunnen dragen voor de kinderen en hen alle aandacht te geven werken wij met verticale groepen, waarbij kinderen van verschillende leeftijden worden opgevangen. Dit principe is zowel doorgevoerd in ons kinderdagverblijf (0 - 4 jaar) als onze buitenschoolse opvang (4 – 13 jaar).

Een goede en persoonlijke relatie tussen ons vaste team van pedagogisch medewerksters en uw kind bevordert de ontwikkeling van uw kind.

De groepen van ons kinderdagverblijf

Zeker in de eerste jaren van uw kind is het essentieel dat u een goed gevoel hebt bij de kinderopvang. Een kinderopvang / kinderdagverblijf werkt vanuit een groepsprincipe, waarin kinderen op een laagdrempelige manier met elkaar om leren te gaan. In het maken van de groepen wordt geen onderscheid gemaakt op basis van leeftijd, of andere factoren. De scheiding van de groepen is puur en alleen om elk kind de benodigde aandacht en zorg te bieden. Ten slotte, elk kind is anders en behoeft ook een andere aanpak. Onder het kinderdagverblijf vallen de volgende groepen:

  • De Tol
  • De Hoepel
  • De Klomp
  • De Regenton

Deze groepen bestaan uit maximaal 12 kinderen en worden altijd begeleid door minimaal 2 pedagogisch medewerksters. Binnen elke groep besteden wij ruimschoots aandacht voor de individuele ontwikkelingsprocessen van de kinderen. Dit doen wij al spelenderwijs. Ieder kind op zijn eigen tempo, elk kind mag zichzelf zijn. Voor meer informatie over ons kinderdagverblijf kunt u terecht op onze KDV-pagina.

Groepsindeling Buitenschoolse opvang

De buitenschoolse opvang is voor kinderen die naar de basisschool gaan. Uw kind kan bij ons terecht voor en na schooltijd, in de schoolvakanties en op vrije dagen zoals studiedagen. De groepen in onze buitenschoolse opvang bestaat uit maximaal 20 kinderen en bestaat uit de volgende groepen:

  • De Bolderkar
  • De Skelter

In de liefdevolle en veilige omgeving kunnen de kinderen samen spelen en vriendschappen sluiten. Onze pedagogisch medewerksters plannen vaak verschillende activiteiten in om samen met kinderen te gaan doen. Hierbij kunt u denken aan spelletjes, sport, muziek en nog veel meer. Voor meer informatie over onze voorschoolse en buitenschoolse opvang kunt u terecht op onze BSO-pagina.

Wilt u meer weten over ons kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang?

Op onze website kunt u veel informatie vinden over onze werkwijze, hoe wij de kwaliteit van onze kinderopvang blijvend verbeteren en welke veiligheidsnormen wij inbouwen in onze opvang. Wij snappen echter ook dat u nog vol vragen zult zitten, alvorens u de keuze wilt maken voor een kinderdagverblijf. Neem gerust contact op met ons. Wij staan u graag te woord om al uw vragen te beantwoorden.

Heeft u uw keuze wel al gemaakt? Dan kunt u zich ook direct inschrijven voor ons kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang: