FAQ

Dit is de pagina waarop de laatste FAQ items worden getoond.

Algemeen
KDV
 • Hoe krijg ik te horen hoe het met mijn kind gaat?

  Dagelijks is er contact bij de breng en haalmomenten, ook schrijven wij schriftjes.
  Uw kind krijgt een mentor aangewezen die de ontwikkeling nauwlettend volgt,  observeert en maakt verslagen  die met u worden besproken. Daarnaast kunnen ouders ten alle tijden telefonisch contact opnemen om te horen hoe het gaat.

 • Hoe is jullie samenstelling van de groepen?

  Wij hebben verticale groepen van maximaal 12 kinderen. De leeftijdsopbouw in deze groepen zijn van 0 tot 4 jaar.

 • Kan mijn kind ook warm eten?

  Ja, dit kan, het door u meegegeven maaltijd bieden wij ’s middags aan.

 • Moet ik zelf voeding meegeven?

  Ot & Sien verzorgt de voeding, Flesvoeding Nutrilon 1 en 2, brood, zuivel, fruit, tussendoortje. Indien uw kind dieet voeding heeft moet u dit zelf meenemen

 • Moet ik zelf luiers meegeven?

  Ot & Sien verzorgt de luiers ( pampers).

 • Hoe verloopt de wenprocedure?

  Om het kind en de ouders de gelegenheid te geven om te wennen aan de pm-ers, de kinderen en de groepsruimte hechten wij een groot belang aan een gewenningsperiode voor het kind.
  Het goed gewend raken van een kind in de groep kan enkele weken in beslag nemen. Dit is afhankelijk van de leeftijd van het kind en het gemak waarmee het zich kan aanpassen aan nieuwe situaties. Een kind is goed gewend in de groep wanneer het zich prettig voelt bij de pm-ers, de kinderen en in de ruimte. De pm-er (de mentor) probeert dit proces zo goed mogelijk te begeleiden.
  Ongeveer een maand voor de plaatsingsdatum neemt Ot & Sien contact op met de ouders en maakt met hen een afspraak voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt er informatie gegeven over Ot & Sien en worden er afspraken gemaakt over het wennen. Ouders geven informatie over hun kind.
  Meestal komt het kind een tweetal keren dag/dagdeel wennen voor de plaatsingsdatum. We proberen de wenafspraken zo dicht mogelijk bij de plaatsingsdatum te plannen. Op de eerste dag dat een kind komt wennen, neemt een van de pm-ers tijd om met de ouders in de groep te praten. Er wordt informatie uitgewisseld en ouders kunnen ondertussen even kijken hoe het toegaat in de groep. Het is wel de bedoeling dat de ouders weggaan en het kind achter laten in de groep.
  De tweede keer gaat de ouder vrijwel meteen weg; na enige uren komt de ouder het kind weer halen.
  In de eerste weken proberen de pm-ers extra veel tijd te besteden aan het contact met het kind en de ouders. We benadrukken dat ouders in de eerste weken van hun kind op het kinderdagverblijf net zo vaak mogen bellen als ze willen om te vragen hoe het met hun kind gaat.

 • Kan ik mijn kind later brengen en/of eerder ophalen?

  Ja dit is mogelijk, na overleg met de leidsters.

 • Wat zijn de breng en haal tijden?

  U kunt uw kind brengen tussen 7:30 uur en 9:00 uur en weer ophalen vanaf 16:30 uur tot 18:30 uur.

 • Wat zijn de openingstijden?

  Onze kinderopvang is geopend van 7:30 uur tot 18:30 uur.

  Daarnaast is er de mogelijkheid voor vervroegde opvang vanaf 7:00 uur.

BSO