top-left
top-right

Buitenschoolse opvang


Ot & Sien biedt buitenschoolse opvang voor kinderen van vier tot dertien jaar. De BSO “De bolderkar” is gevestigd op locatie Herenweg 40 en bestaat uit één stamgroep met maximaal twintig kinderen. Op deze groep werken gediplomeerde pedagogisch medewerksters, regelmatig draait er een stagiaire mee.

BSO De Skelter is gevestigd op locatie Herenweg 61b. Deze groep bestaat uit een stamgroep van maximaal 20 kinderen en werken er gediplomeerde pedagogisch medewerksters. De BSO wordt inclusief  vakantie opvang aangeboden. Ook bieden wij voorschoolse opvang.

De groepsruimtes hebben een huislijke inrichting. Zo is er een loungehoek met tv, een computerhoek, een gedeelte voor de spelcomputer en een speelhuisje. In een rustige aparte ruimte kan er huiswerk gemaakt worden. Op beide locaties is een dakterras. Ook spelen wij veel buiten in het dorp gelegen speeltuintjes.  

 

Dagelijkse gang van zaken

De kinderen worden door de pedagogisch medewerksters van school (uit de klas) opgehaald. Gezamenlijk eten en drinken we wat en op de woensdag en de vrijdagmiddag eten we een broodmaaltijd. Spelen en vrije tijd besteding staat centraal in de buitenschoolse opvang. Kinderen krijgen ruimschoots de gelegenheid om hun eigen tijd in te delen. Hierbij bieden wij knutsel en spelmateriaal aan. Zorgen wij voor een huislijke sfeer en begeleiden wij de kinderen in de omgang met elkaar en de groei naar zelfstandigheid en meer verantwoordelijkheid.

In de vakantie periode worden extra activiteiten georganiseerd zoals, dagjes uit naar bv speeltuin, kinderboerderij, zwemmen, bos enz. In samenspraak met de kinderen werken we aan de hand van een thema met de daarbij behorende activiteiten zoals bv koken, bakken sieraden maken enz.
Op de BSO is een kindercommissie, deze wordt vertegenwoordigt door kinderen van beide locaties. Zij denken mee over thema’s, activiteiten en het speelgoed aanbod.

Bij de voorschoolse opvang worden de kinderen voor school opgevangen en door de pedagogisch medewerkster naar school gebracht tot in de klas.