top-left
top-right

Algemene informatie


Openingstijden en vakanties

Kinderopvang Ot & Sien is vrijwel het gehele jaar geopend. Op de algemeen erkende feestdagen en de dag na Hemelvaart zijn wij gesloten. Ook zijn wij gesloten voor een studiedag(en), deze worden elk jaar bekend gemaakt. Wanneer de groepen niet volledig bezet zijn, bijvoorbeeld rondom vakanties of feestdagen, kunnen wij overgaan tot samenvoegen van de groepen.

Op 5 december ( st. Nicolaas) en 24 december (Kerstavond) en 31 december (oudjaarsdag) sluiten wij om 16.30 uur.

Ot & Sien biedt hele dagopvang van 7.00 uur tot 18.30 uur. 
Voorschoolse opvang van 7.00 tot aanvang van de school.
Naschoolse opvang van einde schooltijd tot 18.30 uur.
Vakantie opvang en sluitingsdagen van de school van 7.00 uur tot 18.30 uur.

De mogelijkheid bestaat om op andere dagen dan de vaste gereserveerde dagen uw kind extra te laten komen. De pedagogisch medewerkster beoordeelt of er op de gewenste dag ruimte is. Hierbij wordt rekening gehouden met de bezetting van kinderen en medewerksters.

Op onderstaande dagen zijn wij in 2023 gesloten.

Algemeen erkende feestdagen en sluitingsdag in 2023
Tweede paasdag maandag 10 april
Koningsdag donderdag 27 april
Hemelvaartsdag donderdag 18 mei
Dag na Hemelvaart vrijdag 19 mei
Tweede pinksterdag maandag 29 mei
Eerste Kerstdag maandag 25 december
Tweede Kerstdag dinsdag 26 december

Proefberekening toeslag

U kunt een bijdrage ontvangen voor uw kinderopvang, in de vorm van kinderopvangtoeslag. Om de netto kosten voor de opvang van uw kind te berekenen, kunt u eerst een berekening maken voor kinderopvangtoeslag waar u recht op hebt. Deze berekening kunt u hier maken.