top-left
top-right
Kleinschalige en huiselijke kinderopvang
Kinderdagverblijf van 0 - 4 jaar

top-left
top-right

Kinderopvang Ot & Sien


Kinderopvang Ot & Sien, gelegen aan de Herenweg 40 en 61b in Vinkeveen, omvat een kinderdagverblijf (KDV) en een buitenschoolse opvang (BSO). Onder ons kinderdagverblijf valt De Tol, De Hoepel, De Klomp en De Regenton. Daarbij is er ook een buitenspeelplaats verbonden aan het kinderdagverblijf. De opvang van Ot & Sien is beschikbaar voor kinderen van 10 weken tot 4 jaar.

Kinderen van 4 jaar tot einde bassischool leeftijd (13) kunnen terecht bij ons in de buitenschoolse opvang. De BSO bestaat uit de groepen: De Bolderkar en De Skelter. Bij De Skelter hoort ook een dakterras.

Het kind staat centraal in onze kinderopvang

Bij Kinderopvang Ot & Sien staat het kind centraal. Wij streven ernaar om elk kind zo optimaal mogelijk te ondersteunen en de persoonlijke aandacht te geven die hij of zij nodig heeft. Zo worden de individuele wensen van de kinderen in acht genomen. Wij geloven namelijk dat een kind zich optimaal ontwikkeld in een veilige, huiselijke en vertrouwde omgeving. Daarom sluit onze werkwijze zo veel mogelijk aan bij de thuissituatie van de kinderen.

Kwaliteit van de opvang

Goede kwaliteit kinderopvang is belangrijk voor uw eigen rust en gemoedstoestand. Wanneer u uw kind met een goed gevoel achter kan laten bij een kinderopvang, scheelt u dat een hoop zorgen. Om de kwaliteit van onze opvang te waarborgen zijn een aantal belangrijke pijlers van toepassing, waarbij veiligheid hoog in ons vaandel staat. Wij garanderen deze veiligheid op verschillende manieren. Zo is er onder andere sprake van een verklaring omtrent het gedrag, een “vierogenprincipe”-beleid, een meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld, camera’s en zijn alle pedagogische medewerkers in het bezit van een EHBO diploma.

Daarnaast is er ook sprake van een interne en externe klachtenregeling. Zo streven wij ernaar om de kwaliteit van de kinderopvang altijd door te ontwikkelen en als opvang te blijven groeien.

Neem contact op met Kinderopvang Ot & Sien

Bent u geïnteresseerd in de kinderopvang van Ot & Sien, heeft u vragen, of wilt u een keer komen kijken bij ons op locatie? Neem dan contact met ons op