top-left
top-right

Inschrijven


Indien u uw kind wilt inschrijven, kunt u het inschrijfformulier zo volledig mogelijk invullen en het inschrijfgeld, €15,00 overmaken op rekeningnummer NL78 RABO 0147 438 845. De datum van inschrijving gaat in wanneer het inschrijfgeld is ontvangen.

Inschrijfformulier KDV

Inschrijfformulier BSO

Opzeggen

Uw kind wordt automatisch uitgeschreven als het vier jaar wordt. Voor het kind dat gebruik maakt van de BSO betekent dit dat hij/zij automatisch uitgeschreven wordt op het moment dat hij/zij de basisschool verlaat. In dien u tussentijds de plaats geheel of gedeeltelijk opzegt dient u dit een maand van tevoren voor de 1e of 16e van de maand schriftelijk te melden.

 

Kosten

De geldende tarieven van de kinderopvang staan vermeld op de tarievenlijst. De kosten van de opvang worden maandelijks, per maand vooraf door middel van automatisch incasso geïncasseerd.

 Tarieven buitenschoolse opvang

Tarieven kinderdagverblijf

Voeding (behalve dieetvoeding) en luiers worden verstrekt door Ot & Sien

Kinderopvang die voldoet aan de kwaliteitseisen van de wet kinderopvang zijn geregistreerd in een landelijk register met een registratienummer. Dit nummer heeft u nodig bij uw belastingaangifte.

Het registratienummer voor KDV Ot & Sien Herenweg 40 is: 374547671
Het registratienummer voor BSO Ot & Sien Herenweg 40 is: 123215419

Het registratienummer voor KDV Ot & Sien Herenweg 61b is: 168219372
Het registratienummer voor BSO Ot & Sien Herenweg 61b is: 805901206