Klachtenregeling​

Interne klachtenregeling

Kinderopvang is mensenwerk en waar mensen werken kan iets misgaan. Dit kan leiden tot onvrede of een klacht. Wij doen ons best om naar tevredenheid van alle betrokkenen met elkaar om te gaan. Heeft u een opmerking, een wens, of juist een klacht? Dan hanteren wij onze interne klachtenregeling en streven ernaar om uw klacht naar tevredenheid af te handelen.

 

Externe klachtenbehandeling

Indien interne klachtafhandeling niet leidt tot een bevredigende oplossing of uitkomst, heeft de ouder de mogelijkheid zich te wenden tot het Klachtenloket Kinderopvang www.klachtenloket-kinderopvang.nl, gevestigd in Den Haag (verbonden aan de schillencommissie kinderopvang) of de ouder kan zich rechtstreeks wenden tot de Geschillencommissie www.degeschillencommissie.nl indien van de ouder redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij onder de gegeven omstandigheden een klacht bij de houder indient.

Scroll naar boven