Algemene informatie

Openingstijden en vakanties

Kinderopvang Ot & Sien is vrijwel het gehele jaar geopend. Op de algemeen erkende feestdagen en de dag na Hemelvaart zijn wij gesloten. Wanneer de groepen niet volledig bezet zijn, bijvoorbeeld rondom vakanties of feestdagen, kunnen wij overgaan tot samenvoegen van de groepen.

Op 5 december (st. Nicolaas) en 24 december (Kerstavond) en 31 december (oudjaarsdag) sluiten wij om 16.30 uur.

Ot & Sien biedt hele dagopvang van 7.00 uur tot 18.30 uur. 
Voorschoolse opvang van 7.00 uur tot aanvang van de school.
Naschoolse opvang van einde schooltijd tot 18.30 uur.
Vakantie opvang en sluitingsdagen van de school van 7.00 uur tot 18.30 uur.

De mogelijkheid bestaat om op andere dagen dan de vaste gereserveerde dagen uw kind extra te laten komen. De pedagogisch medewerkster beoordeelt of er op de gewenste dag ruimte is. Hierbij wordt rekening gehouden met de bezetting van kinderen en medewerksters.

Op onderstaande dagen zijn wij in 2024 gesloten.

Algemeen erkende feestdagen en sluitingsdag in 2024
Tweede paasdag maandag 1 april
Koningsdag zaterdag 27 april
Hemelvaartsdag donderdag 9 mei
Dag na Hemelvaart vrijdag 10 mei (Studiedag)
Tweede pinksterdag maandag 20 mei
Eerste Kerstdag woensdag 25 december
Tweede Kerstdag donderdag 26 december
Nieuwjaarsdag woensdag 1 januari 2025

Scroll naar boven