De opvang

Kinderdagverblijf

Welke groepen zijn

Ot & Sien biedt volledige dagopvang aan kinderen van tien weken tot vier jaar. Op onze locatie Herenweg 40 hebben we twee basisgroepen: De Tol (maximaal tien kinderen) en De Hoepel (maximaal twaalf kinderen). Op locatie Herenweg 61b hebben we ook twee basisgroepen: De Klomp en De Regenton, beide met maximaal 12 kinderen. De inrichting van de ruimte is daarop afgestemd, er is een aparte slaapruimte en buitenspeelplaats.

Gediplomeerde pedagogisch medewerksters begeleiden elke groep, en er is regelmatig een stagiaire aanwezig. Bij ons op de opvang werken wij met verticale groepen, dat zijn groepen waarin kinderen van verschillende leeftijden samen worden opgevangen.

Wij hebben gekozen voor verticale groepen, omdat kinderen langer bij elkaar en bij een vaste leidster op de groep kunnen blijven. Jonge en oudere kinderen met elkaar omgaan zoals in een gezin. De jongere kinderen leren van de oudere kinderen. De oudere kinderen leren rekening te houden met de jongere kinderen. Broertjes en zusjes kunnen bij elkaar op de groep.

De Tol

Op de Herenweg 40 hebben wij 2 stamgroepen. De Tol is daar één van en bied ruimte voor 10 kinderen.

De Hoepel

Naast de Tol hebben wij op Herenweg 40 ook De Hoepel. Op deze groep is ruimte voor Maximaal 12 kinderen.

De Klomp

Bij onze andere locatie op de Herenweg 61b hebben wij ook 2 groepen. De Klomp bied ruimte voor 12 kinderen.

De Regenton

De Regenton is de 2e groep op de Herenweg 61b. Hier bieden wij ook ruimte voor 12 kinderen.

Baby’s in onze kinderopvang

Iedereen is uniek, en dit geldt al vanaf de babytijd. Wat betreft slapen, eten en verschonen heeft elke baby een eigen ritme. We houden hier speciaal rekening mee en proberen dit zoveel mogelijk af te stemmen op de thuissituatie. Na verloop van tijd past de baby zich geleidelijk aan het ritme van de oudere kinderen aan. Baby’s houden van regelmaat. Voor zeer jonge kinderen is het belangrijk dat ze vaak vertrouwde gezichten zien, dit zorgt ervoor dat ze zich snel op hun gemak voelen in een nieuwe omgeving. Een baby ervaart alles voor het eerst; de wereld is één grote ontdekkingstocht. Zowel binnen als buiten het kinderdagverblijf is er van alles te beleven.

Tekengebied 2

Mentorschap

Pedagogisch medewerksters van de groepen hebben elk een aantal mentorkinderen. De mentor volgt de ontwikkeling en het welzijn van deze kinderen en fungeert als het eerste aanspreekpunt voor hun ouders. Tijdens de plaatsing observeert de mentor het kind via het Pravoo kindvolgsysteem en voert pedagogisch medewerker de oudergesprekken. 

Voor baby’s en jongste kinderen is de mentor de vaste pedagogisch medewerkster op het kinderdagverblijf, wat de kans op veilige hechting en vertrouwdheid vergroot. Het mentorschap versterkt de relatie tussen ouders, kind en medewerkers.

Bij de toewijzing van mentorkinderen kijken we naar het aantal dagen dat het kind komt en welke medewerkster het beste aansluit qua werkdagen. Als een kind van vaste opvangdagen ruilt, wordt bekeken of het mentorschap moet worden overgedragen.

Bij (langdurige) afwezigheid van de mentor worden haar mentorkinderen tijdelijk toevertrouwd aan een andere pedagogisch medewerker. Het mentorschap is bedoeld om de communicatie effectiever te laten verlopen en de betrokkenheid tussen alle partijen te vergroten

Dagelijkse gang van zaken

Ot & Sien streeft ernaar om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de thuissituatie, met een focus op het creëren van een thuisgevoel voor elk kind. Hoewel de kinderen gezamenlijk worden opgevangen, houden we rekening met individuele wensen. Elk kind mag zichzelf zijn, waarbij het kind-zijn centraal staat. Dagelijkse routines, vooral voor eten, drinken en slapen, zijn vastgesteld, maar we passen ze aan op de individuele behoeften van elk kind.

We verdelen onze aandacht evenredig over alle kinderen en bieden spelmateriaal aan dat is afgestemd op hun ontwikkelingsniveau. Daarnaast organiseren we actieve spellen, materialen en groepsactiviteiten zoals muziek maken, dansen en puzzelen. Buiten spelen is een prioriteit, met mogelijkheden voor de zandbak en fietsen. Ook wandelen wij in het dorp.

Scroll naar boven