top-left
top-right

KDV


Op deze pagina kunt u uw kind inschrijven voor het Kinderdagverblijf. 

Vul hieronder het inschrijfformulier in.

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Uw inschrijving wordt in behandeling genomen, indien het inschrijfgeld van € 15,- is ontvangen op rekeningnummer NL78RABO0147438845 van de Rabobank t.n.v.: Kinderopvang Ot & Sien b.v.